Panel Klienta:

Poczta:

Chmura:

TAX INTELLIGENCE

al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin

tel. +48 784 015 804

E-mail: biuro@ewa-gula.pl

Doradztwo i obsługa prawna

 

POMOC DLA FIRM

Opierając się na wiedzy i dotychczasowym doświadczeniu Kancelaria zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną dużych, małych i średnich podmiotów gospodarczych z branży handlowej, usługowej i produkcyjnej.

Pomoc prawna w tym zakresie dotyczy:

 • doradztwa prawnego
 • sporządzania projektów uchwał
 • sporządzana umów, analizy projektów umów, analizy projektów prawnych
 • sporządzania opinii prawnych
 • przygotowania pozwów i innych pism procesowych
 • reprezentacji przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi
 • udziału w negocjacjach i działaniach przed sądowych
 • spraw związanych z prowadzeniem spółek prawa handlowego (zakładanie, przekształcanie, łączenie, likwidacja, rejestracja zmian w KRS, sporządzanie projektów uchwał na zgromadzenie wspólników, sprawy dotyczące bieżącej działalności spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze
 • prowadzeniu spraw pracowniczych.

 

Kancelaria świadczy usługi również z dziedzin prawa dotyczących przedsiębiorców, w szczególności:

prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
prawa podatkowego, prawa administracyjnego, prawa upadłościowego i majątkowego,
prawa karnoskarbowego, prawa budowlanego, prawa gospodarczego, prawa karnego
gospodarczego.

 

Świadczenie usług odbywać się może w ramach jednorazowej pomocy lub korzystania ze stałej obsługi prawnej. W ramach tej umowy klient ma zagwarantowaną kompleksową i trwałą obsługę prawną swojej firmy. Umowa stałej obsługi prawnej generuje dużo niższy koszt usług prawnych niż w przypadku zamówień jednorazowych.

ATRAKCYJNA CENOWO OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ

 

POMOC PRAWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Kancelaria udziela pomocy prawnej dla osób fizycznych w zakresie:

 • udzielania porad prawnych
 • przygotowywania apelacji, pozwów, zażaleń i innych pism procesowych
 • sporządzania i analizowania umów, innych dokumentów
 • reprezentacji przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi

Prawnicy związani z kancelarią mają duże doświadczenie zawodowe w zakresie następujących dziedzin prawa:

 • prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń – reprezentowanie pokrzywdzonych przed sądem, obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
 • prawo spadkowe – stwierdzenie praw do spadku, dział spadku, zachowek, obalenie testamentu, umowy dotyczące spadku
 • prawo cywilne – odszkodowania, ochrona dóbr osobistych,sprawy o zapłatę, zadośćuczynienie
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – renty, zasiłki, emerytury, sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowania
 • prawo rodzinne – sprawy o unieważnienie małżeństw kościelnych, sprawy o rozwód i separację, podział dorobku małżeńskiego, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, ustalanie i zaprzeczanie ojcostwa
 • prawo spółdzielcze i mieszkaniowe – sprawy o zapłatę czynszu, najem, sprawy o eksmisję, kupno i sprzedaż mieszkań, przekształcenie spółdzielczych praw w prawo własności
 • prawo dotyczące nieruchomości – zasiedzenie, naruszenie własności,naruszenie posiadania, ustanowienie drogi koniecznej, inne służebności, zniesienie współwłasności, odszkodowania za wywłaszczone i utracone nieruchomości.
 • prawo administracyjne – gospodarka nieruchomościami, prawo celne, prawo budowlane
 • prawo autorskie i prawo własności przemysłowej.

 

ATRAKCYJNA CENOWO KARTA STAŁEGO KLIENTA

ubezpieczenie kompleksowej ochrony na życie dla właściciela/Prezesa spółki przez pierwsze 6 miesięcy gratis

 

Zamów konsultację

Kontakt: Ewa Guła, telefon: 784 015 804