Panel Klienta:

Poczta:

Chmura:

TAX INTELLIGENCE

al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin

tel. +48 784 015 804

E-mail: biuro@ewa-gula.pl

Obsługa Zarządu sprowadza się do aktualizacji danych w KRS oraz innych urzędach.

Konieczność składania sprawozdań finansowych lub redagowania uchwał wymaga wiedzy i umiejętności.  Zespół Biura zapewni bieżącą obsługę w zakresie dokumentacji korporacyjnej oraz obiegu dokumentów.

BIEŻĄCA OBSŁUGA:

 1. Przygotowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
 2. Przygotowanie uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej
 3. Składanie sprawozdań finansowych w KRS, US, GUS
 4. Prowadzenie księgi udziałów
 5. Rejestracja umów i korespondencji

Wypełnianie formularzy KRS i aktualizacja zmian:

 1. Zmiany w CEIDG
 2. Zmiany w składzie Zarządu, Rady Nadzorczej
 3. Powołanie / odwołanie Prokurenta
 4. Zmiana adresu siedziby
 5. Zmiana umowy Spółki                                                            WNIOSKI DO KRS PRZYGOTOWUJEMY ZA
 6. Zmiana formy prawnej Spółki
 7. Rejestracja podniesienia kapitału                                                                     250 zł netto
 8. Rejestracja emisji akcji
 9. Zmiany PKD i inne

KORZYŚCI:

 1. Rozliczenie za poszczególne usługi lub ryczałtowo
 2. Elastyczny zakres współpracy dostosowany do potrzeb Klienta
 3. Dostęp do wiedzy specjalistów

 

Zamów konsultację

Kontakt: Ewa Guła, telefon: 784 015 804